Névnapok: Ma: Katalin, Kitti Holnap: Munka ünnepe, Fülöp, Jakab

Óvodák

Baté

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda

Cím: 7258 Baté, Fő u.11.
Tel.: 82/ 376-393
E-mail: ovoda@bate.hu

Az óvoda vezetője: Zsalakó Ernőné
Férőhelyek száma: 50
Csoportok száma: 2

Az óvoda fenntartója: Baté Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Kaposkeresztúr Önkormányzatának Képviselőtestülete.

A batéi óvodát 1975-ben alapították. Kezdetben egy gyermekcsoporttal működött.  1977-ben már két csoportos, 50 férőhelyes óvodává bővítették. Jelenleg is két részben osztott gyermekcsoporttal működik. Batéból és a szomszédos Kaposkeresztúrról járnak óvodába a gyermekek. A bejáró gyermekek reggel-este iskolabusszal közlekednek, melyen a kíséretet az óvodapedagógusok látják el. Az óvoda épülete szép, esztétikus, jól karbantartott.(2008.nyarán akadálymentesítés, mosdó rekonstrukció volt) A foglalkoztatók és öltöző helyiségek elhelyezése funkcionális szempontból korszerű, tágas, világos. A szükséges felújítások és korszerűsítések folyamatosan megvalósulnak
Az óvoda udvara és kertje gondozott, füves és betonos rész egyaránt rendelkezésre áll. Elrendezése ideális, céljaik megvalósításához gazdag játék és mozgáslehetőséget biztosít. Az udvari különálló épület egyik helyisége már évtizedek óta tornaszobaként is funkcionál. A szükséges tornaeszközök igen széles választéka áll rendelkezésre.
Biztosított  az adminisztrációs munkához a hely és a felszerelés, a nevelői szoba, a logopédiai és fejlesztő munkához szükséges külön helyiség is.
Az óvoda berendezése korszerű, esztétikus, jól karbantartott. Játékkészletüket, szemléltető, fejlesztő eszközeiket az utóbbi években is rendszeresen bővítették.
Könyvtáruk megfelelően biztosítja az óvónők önképzését, továbbképzését.
Könyveik, szakmai folyóirataik száma évről-évre növekszik.
Folyamatosan keresik a lehetőséget anyagi forrásaik bővítésére:

  • élnek a pályázati lehetőségekkel
  • igénylik a szülők segítségét .

Az óvodai nevelőmunkát két főiskolai végzettségű és két középfokú szakképesítést szerzett óvodapedagógus végzi. Munkájukat segíti csoportonként egy-egy dajka is. Az intézményben a Néphagyományőrző Óvodai Program alapján végzik az óvónők a nevelőmunkát. Az óvónőkre, szülőkre vár a feladat, hogy értékeink fennmaradjanak. A testület tanulni és tanítani szeretné az ősök bölcsességét, hazaszeretetét, humanizmusát, ami magába foglalja a másság elfogadását, a munka becsületét, a közösségért való tenni akarást is.

Mottójuk: Kodály Zoltán szavaival:
„Óvodáskorban a magyarság tudat alatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk. Magyar mivoltunk épületének, mint egy a földalatti alapjait kell itt leraknunk. Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb az épület.”

Kapcsolódó képek

Az összes kép megtekintése a galériában >

Házirend

A batéi óvoda házirendje:

Hazirend.doc
(a letöltéshez kattintson a fenti linkre)

Gyermekvédelmi rendszertáblázat

A batéi óvoda gyermekvédelmi rendszertáblázata:

Gyermekvedelmi_rendszertablazat.doc
(a letöltéshez kattintson a fenti linkre)

GYIV munka ütemterve

A batéi óvoda GYIV munka ütemterve:

GYIV_munka_utemterve.doc
(a letöltéshez kattintson a fenti linkre)

Év végi beszámoló

A batéi óvoda év végi beszámolója:

Ev_vegi_beszamolo.doc
(a letöltéshez kattintson a fenti linkre)

Láthatósági mellények

Óvodánk sikeresen pályázott a „Goodyear Biztonságos Óvoda” programra.                                                                                                       A program célja: a gyerekek közúti közlekedésbiztonságának növelése, az óvodai séták, kirándulások biztonságosabbá tétele.

Ehhez kaptunk térítésmentesen egy biztonsági csomagot, amely 20db gyermek és 2 db felnőtt fényvisszaverő mellényt tartalmaz, melyeket már a séták során magunkra is öltöttünk.

 

Kapcsolódó képek

Az összes kép megtekintése a galériában >

Márton nap a batéi oviban

Márton napi néphagyományokat elevenítettünk fel csoportjainkban, s ehhez kapcsolódó képzműves foglalkozásokat tartottunk nekik.

Kapcsolódó képek

Az összes kép megtekintése a galériában >

Óvodai munkaközösségi terv 2012/2013

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti óvodáink 2012/2013-mas nevelési évre írt munkaközösségi tervét.

 

OVODAI MUNKAKOZOSSEG -2012 eves terve.doc

Óvodaközi gyermekrendezvény

 

Szász Endre Általános Iskola  7255 Nagyberki, Ifjúság u.1

Szivárvány Tagóvoda

7258 Baté, Fő u.11

( 82/ 376-393

e-mail: ovoda@bate.hu

 

 

Óvodaközi Gyermekrendezvényünk

időpontja: 2010. április 16. 8:30-12:00

helye: Baté, Faluház

 

Programja:

 

08.30 – 09.00                         gyülekezés a Faluház nagytermében

09.00 – 09.05                         megnyitó

09.05 – 09.35                         vers bemutató

09.35 – 10.00                         szünet, tízórai

10.00 – 12.00                         népi dalos játék bemutató

 

 

A rendezvényen részt vevő óvodák: Büssü, Gölle, Kapospula, Kercseliget, Mosdós, Nagyberki, Somogyszil, Taszár és Baté.

 

 

 

Zsalakó Ernőné

óvodavezető

 

 

Téli madárvédelem

A tél beköszönte előtt mindkét csoport felkészült arra, hogyan gondoskodjon a madarak téli etetéséről.  Madáretetőket -magvakkal jól feltöltve – helyeztünk el az udvarunk több pontján.

Az etetést most november közepén kezdtük, így nem vonjuk el őket a természetes táplálékuktól. Ettől kezdve folyamatosan etetjük a madarakat, amíg véget nem ér a tél.

Mit szeretnek a madarak? Elsősorban a napraforgót, de ha nincs, mással is beérik, például kukoricával, tökmaggal, kölessel, szalonnabőrkével, darabka nyers hússal….

Kapcsolódó képek

Az összes kép megtekintése a galériában >

KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS

Szakmai feladatterv a projekt időtartamára Szivárvány Óvoda, Baté feladatellátási helyen:

a 2009/2010. tanévben a kompetencia alapú oktatás implementációját végezzük el:
E feladatunk tartalmazza a következő kötelező elemeket:

Komplex Óvodai programcsomag bevezetése


Óvodánk pedagógusainak felkészítése felkészülése folyamatosan történik a fentiek intézményi implementációjára.

Tevékenységek

A projekt szakaszai

Projekt indítása, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Kompetenciaközpontú előkészítő továbbképzések
IKT alapú felkészítő képzések
IKT eszközök beszerzése

IPR alapú felkészítő képzések
Helyi tantervi adaptáció az érintett évfolyamon
Implementáció elindítása

Módszertani továbbképzések
Pedagógiai program felülvizsgálata, korszerűsítése
Helyi tantervi adaptáció az1-8. évfolyamon
Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása
Implementáció értékelése, tájékoztatás
Eredmények értékelése, tájékoztatás
Projekt zárása

 

 Kötelező tevékenységek

Komplex óvodai programcsomag bevezetése

Katica csoport - Nacsáné Német Andrea

Tantestületi felkészítő nap: 2009. augusztus 28.


Eredmények közzététele

Szülők/tanulók tájékoztatása (SZM-ülés, szülői értekezlet, nyílt napok, DÖK-ülés, osztályfőnöki órák, honlap, média)

 

IKT eszközök beszerzése


1 db - fényképezőgép 
1 db – lézernyomtató 
2 db – notebook a projektben résztvevő pedagógusoknak

1 db – Pen drive (8GB)

Taneszközök

Komplex óvodai programcsomag bevezetése

Projektmenedzsment

Projektmenedzser: Nagy Sándorné
Pénzügyi munkatárs: Nógelyné Kelemen Mária

Projektasszisztens: Dr. Csizmadia Péter

Tanácsadói Szolgáltatások

Tar Ágnes folyamattanácsadó

Katóné Antal Yvette szakmai mentor

Makárné Lakos Erika
IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó

Táskai Erzsébet - IPR mentor

Szakmai megvalósítók:

Nacsáné Németh Andrea

Szakmai vezető

Nacsáné Németh Andrea

Hatékony gyermek-megismerési technikák:

Nacsáné Németh Andrea

Óvoda-iskola átmenet:

Nacsáné Németh Andrea

A kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés:

Nacsáné Német Andrea

Változásmenedzsment:

Nacsáné Németh Andrea

35 éves az óvodánk!

Az idei esztendő jelentős dátumot takar: 35 éves lett a batéi Szivárvány Óvoda.

35 évvel ezelőtt – 1975.nov.1-én – a falu lakosságának jelentős közreműködésével a régi Községháza épületéből Óvodát hoztak létre, ahol már főzőkonyha is működött. Egy 33 fős, vegyes életkorú gyermek csoportban egy óvónő és egy dajka látta el a nevelési-gondozási feladatokat.

1979-ben kétcsoportossá és 50 férőhelyessé bővült az intézmény, a konyha pedig 60 személy ellátását biztosította. Ekkor már nemcsak Batéból, hanem Kaposkeresztúrról, Kaposhomokról és Taszárról is jártak be gyermekek.

Az udvari épületben tornaszobát alakítottunk ki a gyermekek egészséges életmódra nevelése érdekében. Az udvari játékok is fokozatosan bővültek új, környezetbarát fajátékokkal.

2000-ben sor került a fűtés korszerűsítésére, földgázzal fűtünk és a főzés is ezzel történik.

2001-ben megtörtént a nyílászárók cseréje: modern müa. ablakok, ajtók teszik világossá a cs. szobákat, folyosót. Ugyanebben az évben megtörtént a világítás korszerűsítése is. Új, energiatakarékos armatúrák kerültek a foglalkoztató termekbe.

2002-ben csoportszoba bővítés történt: a felszabadult szolgálati lakás egy helyiségéből délutáni pihenőszobát alakítottunk ki a Katicabogár csoport részére.

2008-ban óvodánk - gazdasági megfontolásból – a nagyberki Általános Iskola tagintézményévé vált.

Ugyanebben az évben nyáron, jelentős beruházás történt: akadály mentesítve lett az Óvoda, belső átalakítások történtek, megújult a gyermek mosdó, folyosó, konyhánk is korszerűsítve lett.

2010-ben szépültek a csoportszobák, új szekrényeket, babaszoba bútorokat vásároltunk. Konyhánk kapacitása is jelentősen bővült az idei évtől: a batéi óvodásokon és nyugdíjasokon kívül ellátjuk a büssüi óvodások és Öregek Napközi Otthonának az étkeztetését is.

Az előbb említett fejlesztések több milliós beruházásokat takarnak, melyek részben pályázati forrásokból és részben a két fenntartó Önkormányzat (Baté és Kaposkeresztúr) költségvetéséből lettek finanszírozva.

Reformtörekvések figyelhetők meg óvodai nevelőmunkánkban is.

Néphagyományőrző óvodai program alapján dolgozunk, melyet 2004-ben kiegészítettünk etnikai programrésszel is.

Meggyőződésünk, hogy az óvodás gyermeknek is szüksége van arra, hogy megismerje a nemzetét éltető hagyományokat és ezekről pozitív élményeket szerezzen. Mindnyájan azt valljuk, hogy a mai világban van igazán szükségünk arra, hogy előszedjük régi kincseinket, hiszen a népszokásokban az volt a legszebb, hogy közel hozta az embereket egymáshoz, saját kultúrájukhoz. A régi életmódot és kultúrát nem támaszthatjuk fel, de az értékeket igyekszünk megmenteni belőle. Ezért is szervezünk már több éve évszakonként Játszóházas tevékenységeket. Hagyományt teremtettünk az Óvodaközi Gyermekrendezvénynek is, melyet a mi Óvodánk kezdeményezett a környékbeli falvak óvodáival karöltve. Ezen a rendezvényen a gyerekeké a főszerep. Vers-mesemondó, népi dalos játék bemutatón csillanthatják meg tudásukat a gyerekek. E rendezvényt minden évben pályázati finanszírozással oldottuk meg.

A 25 éves évfordulón vette fel az Óvoda a Szivárvány nevet, amely egyrészt utal a sokszínű óvodai tevékenységekre, másrészt a béke, az áldás jelképe gyermekeket, felnőtteket összekötő híd. Erre az eseményre készült el zászlónk, ami intézményünk jelképe lett azóta.

Érdekességként közlöm, hogy a batéi Óvoda az elmúlt 35 év alatt 608 gyermeket bocsátott útjára. Büszkeség és meghatottság árad át rajtam, amikor arra gondolok, hogy a 3 éves korban óvodába kerülő síró-rívó, félénk kisgyermekekből néhány év alatt a világra nyitott, bátor, iskolaérett kis emberpalánta fejlődik.

Engedjék meg, hogy mondandómat Végh György egyik költeményének néhány sorával zárjam:

„elmúlt, mint száz más pillanat, de tudjuk, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik és nem szavak.”

Zsalakó Ernőné

intézmény vezető

Szivárvány Óvoda, Baté

Kapcsolódó képek

Az összes kép megtekintése a galériában >

< Vissza az előző oldalra

Naptár

h k sz cs p sz v
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Gyakran Ismételt Kérdések

Mit tegyek, ha elveszett a buszbérletem?  

A válasz és további kérdések >

Idézetek

Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod.  

Talmud

További idézetek >

www.nfu.hu

www.nfu.hu


Közreműködő szervezet:
www.energiakozpont.hu