Névnapok: Ma: Konstantin Holnap: Júlia, Rita

Általános iskola

DÖK

DÖK szervezeti és működési szabályzata

Diákönkormányzat

A nagyberki Szász Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A diákönkormányzat célja, feladata

1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.

2. A tanulói jogok és kötelességek érvényre juttatásával hozzájárul a tanulók önmegvalósításához..

3. Tartalmassá és emlékezetessé  teszi az általános iskolai diákéveket.

4. Elősegíti és erősíti a tanuláshoz való pozitív viszony kialakulását.

5. Elősegíti az alapvető viselkedési módok megismerését és alkalmazását.

6. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek a szervezésében és lebonyolításában.

- tanulmányi munka /versenyek, vetélkedők szervezése, pályázatok, stb/,
- sportélet, kirándulások szervezése, táboroztatás,
- hagyományápolás, hagyományépítés – iskolai kulturális programok szervezése          - a tanulók tájékoztatása az iskola, a környező települések és a nagyvilág híreiről

II. Döntési hatáskörök

- A diákönkormányzati tájékoztatási rendszerről.

- Saját működésének kérdéseiről, hatáskörei gyakorlásáról és a működéshez   biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.

- Tanítás nélküli egy munkanap programjáról.

III: Egyetértési jog

-Az iskolai házirend elfogadásáról és módosításáról.

IV. A diákönkormányzat tagjai

1. A diákönkormányzatot az osztályokhoz, mint tanulóközösséghez tartozó tanulók alkotják. A diákönkormányzat tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló, a diákönkormányzat vezető szerveinek választásában résztvevő tanulók.

2. A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, mint választható és választó személy.

3. A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely vezetőségi tagjához kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni.

V. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése.

1. A tanulóközösségek:

Az osztályközösségek demokratikus szavazással képviselőket választanak. Másodiktól nyolcadik osztályig 2-2 fő vesz részt az iskolai diákönkormányzat munkájában.

A tanulóközösségek választott képviselői a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését látják el, az üléseket szükség szerint tartják. Munkájukról kötelesek folyamatosan tájékoztatni az őket megválasztó tanulóközösséget.

2. A diákönkormányzat vezetősége.

Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai által választott küldöttekből álló küldöttgyűlés egyénileg titkos szavazással választja meg.
A diákönkormányzat vezetősége 6 főből áll. Munkájukat segítő tanár felügyeli
A vezetőség tagjai közül a következő tisztségviselőket választja meg:

  • elnök
  • 2elnökhelyettes
  • 2 pénztáros
  • kultúrfelelős

A diákönkormányzat diákvezetője a vezetőség elnöke.
A diákvezető feladata a vezetőség üléseinek az összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kisérése.
A vezetőség üléseit két havonta tartja. A vezetőség ülései a személyi kérdések tárgyalását kivéve nyilvánosak. A vezetőség külön döntése alapján más ügyekben is tarthat zárt ülést.

A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza. Külön döntés alapján a döntést titkos szavazással is meg lehet hozni.
A vezetőség üléseiről rövid írásos emlékeztető (jegyzőkönyv) készül.

A diákönkormányzat vezetősége:
Megválasztja a vezetőség tisztségviselőit.

Részt vesz a szabadidős, tanórán kívüli iskolai programoknak megszervezésében.
Tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket az igazgatóság tevékenységéről, döntéseiről.

Elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét.
Rendelkezik a diákönkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felett.
Megbízatásának lejárta előtt 3 héttel megszervezi az új vezetőség megválasztását.
Csatlakozhat más diákönkormányzatokhoz, terület vagy országos szervezet létrehozására.

A diákönkormányzatnak kötelessége, hogy
- személyi döntései, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét.
- évente egy alkalommal a tanulóközösségek tagjait összehívja és tájékoztassa a vezetőség által végzett munkáról.

3. Képviselet, kapcsolattartás
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, tárgyalásban a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.

VI. Záró rendelkezések.

1. A szervezeti és működési szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja kezdeményezheti.

2. A szervezeti és működési szabályzatot a tagok véleményének meghallgatásával a diákönkormányzat vezetősége fogadja el, majd a nevelőtestület jóváhagyása után lép érvénybe.

Ezt a szervezeti és működési szabályzatot a diákönkormányzat vezetősége 2008. szeptember 16. napi ülésén fogadta el, és a nevelőtestület 2008. október   -án hagyta jóvá.

………………………………….
Frittmann Fanni                                                                                                   diákönkormányzat vezető


…………………………………..
Kovács Istvánné                                                                                                diákönkormányzatot segítő megbízott pedagógus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Vissza az előző oldalra

Naptár

h k sz cs p sz v
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyermekem vidéki, s érdekelne, hogy mely buszokra biztosítanak kíséretet a pedagógusok?  

A válasz és további kérdések >

Idézetek

Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.  

Móricz Zsigmond

További idézetek >

www.nfu.hu

www.nfu.hu


Közreműködő szervezet:
www.energiakozpont.hu