Névnapok: Ma: Ferenc Holnap: Aurél

Művészeti iskola

Tájékoztató alapfokú művészeti iskola rendjéről, díjakról

Tájékoztató alapfokú művészeti iskola rendjéről, díjakról

Intézményünknél alapfokú művészeti iskola működik, mely jogviszonyhoz beiratkozás szükséges. A beiratkozási szándékot minden év elején kell megtenni a szülőknek a megfelelő nyomtatványok kitöltésével.

Intézményünknél két tanszak működik:

társastánc tanszak és

képzőművészeti tanszak

A tanszakokra beiratkozni, illetve átiratkozni minden év szeptember 15-ig lehet.

Kiiratkozni év közben nem lehet!

  1. Az alapfokú művészeti iskolában a tanulói jogviszony létesítésekor (minden év szeptember elején) írásban nyilatkozni kell arról, hogy melyik művészeti ágra történik a beiratkozás, melyben a legfeljebb heti háromszáz perc tanórai foglalkozást biztosítja az intézmény.
  2. Tanulmányi átlag: A tanulmányi átlag megállapításánál az összes tanult tantárgy tanév végi eredményének átlagát kell figyelembe venni. Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni.
  3. A térítési díj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az intézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel.

Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.

A térítési díj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő kitűzésével felhívja a törvényes képviselőt fizetési kötelezettség teljesítésére.

Befizetési határidők:

-          a tanítási év első félévére vonatkozóan október 15.

-          a tanítási év második félévére vonatkozóan március 15.

Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díjat a Kaposvári Tankerület határozza meg minden év augusztusában.

2019/2020-as tanévben a térítési díj minimális összege 1.060 Ft/félév maximális összege 10.600 Ft/félév volt (jeles tanulmányi eredmény esetén).

4. A tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj-kedvezmény illeti meg, ha a tanuló törvényes képviselőjének háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 210%-ánál kisebb (59.850,-Ft/fő) és erről a törvényes képviselő írásban nyilatkozik a megfelelő nyomtatványon.

A megállapított térítési díjak alapján iskolánk minden tanév elején kérelmet nyújt be a helyi Önkormányzatok felé, abból a célból, hogy a művészeti képzésben részt vevő gyerekeket támogassák a térítési díjuk egy részének átvállalásával.

Támogatás hiányában a fent megadott határidők és a megállapított összegek a mérvadóak!

Az alábbi linkre kattintva a művészeti iskola térítési díjairól és szabályzatról tájékozódhat:

4_aláírt_Kaposvári TK_Egységes_Módosított_Térítési díj és Tandíj szabály....pdf

Eljárásrend a 2020-2021-es tanévben fizetendő térítési-és tandíjakról.pdf

Térítési díj és tandíj-Szász Endre Ált.Isk. és AMI.pdf

 

< Vissza az előző oldalra

Naptár

h k sz cs p sz v
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gyakran Ismételt Kérdések

Mit kell magammal vinnem, ha gyermekemet be akarom íratni az Általános Iskolába?   

A válasz és további kérdések >

Idézetek

Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk; hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek.  

Kemény Zsigmond

További idézetek >

www.nfu.hu

www.nfu.hu


Közreműködő szervezet:
www.energiakozpont.hu